PATIËNTENINFO

Hieronder vindt u informatie over uiteenlopende zaken omtrent Mondzorg Koningskwartier. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 • Spoedgevallen
 • Betalen
 • Klachten
 • Huisregels
Spoedgevallen

Buiten onze normale praktijkuren, die vermeld staan bij de openingstijden, kunt u voor ernstige pijnklachten, nabloedingen en ongevallen terecht bij de dienstdoende tandarts van de avond-en weekenddienst van Stichting Project Smile. Via de voicemail van de tandartsvereniging Hollandsche IJssel en Lekstreek krijgt u te horen welke tandarts dienst heeft. Het telefoonnummer is 06-34114033.

Avonddienst: Maandag t/m donderdag vanaf 17.00 uur.
Weekenddienst: Vrijdag / zaterdag / zon- en feestdagen.

Wanneer u van de spoedgevallendienst gebruik maakt, dient u uw legitimatie en verzekeringspapieren mee te nemen. Houdt u tevens rekening met contante betaling. Voor spoeddiensten geldt een verhoogd tarief. LET OP gebruik maken van commerciële spoedtandartspraktijken geschied op eigen financiële risico 

Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Hier vind u een overzicht van de wettelijk vastgestelde tandarts tarieven https://www.tandarts.nl/sites/default/files/prestatie-_en_tariefbeschikking_tandheelkundige_zorg_-_tbreg-20600-01_0.pdf 

U ontvangt na uw behandeling geen rekening direct vanuit onze praktijk. Wij werken hiervoor samen met factoringbedrijf Infomedics. Infomedics heeft betalingsovereenkomsten gesloten met veel zorgverzekeraars. U ontvangt daarom vaak alleen een nota van uw zorgverzekeraar voor het deel dat u niet vergoed krijgt.

Voor vragen over uw rekening kunt u het beste contact opnemen met Infomedics. De servicedesk is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 – 17.00u te bereiken via telefoonnummer 0900-404 94 04 (hier zijn geen extra kosten aan verbonden). Ook is het mogelijk om Infomedics per email te bereiken via rekening@infomedics.nl.

Uw rekening op papier of digitaal?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Infomedics betaalplan

Wilt u zich binnenkort laten behandelen door uw zorgverlener, maar kunt u niet direct de volledige rekening betalen? Met het Infomedics betaalplan kunt u een beperkt doorlopend krediet aanvragen. Met het betaalplan kunt u digitale zorgrekeningen laten betalen. Voor meer informatie over het betaalplan verwijzen wij u naar de website www.infomedics.nl/betaalplan

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op https://www.infomedics.nl/privacystatement .

Klachten

Zeg er iets van!

Komt het een keer voor dat u vindt dat wij u onvoldoende hebben geinformeerd of behandeld, zeg er iets van! Vraag ons om een een-op-een-gesprek. Uw tandarts of mondhygiëniste kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Telefoonnummer: 0900 202 5012 (25 eurocent per minuut). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Huisregels

Wij willen u de best mogelijke tandheelkundige zorg bieden. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

 1. Wij streven ernaar om, als u vóór 10:00 uur ‘s-ochtends met een pijnklacht belt, u dezelfde dag nog te laten helpen.
 2. Wanneer u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt bespreken wij met u uw wensen en de mogelijkheden. Over het algemeen zal een controle worden uitgevoerd, worden röntgenfoto’s van uw gebit gemaakt en zal met u, indien nodig, een behandelplan worden afgesproken. Neemt u bij deze gelegenheid ook uw verzekeringsgegevens mee.
 3. Heeft u problemen met uw gezondheid of gebruikt u medicijnen, laat het ons weten. Wij kunnen hier dan rekening mee houden.
 4. Wij stellen voor elke patiënt een persoonlijk onderhoudsschema op. Hierbij adviseren wij u hoe vaak u controle moet komen en of u dan tandarts en/of mondhygiënist moet bezoeken.
 5. Na een controle of behandeling maakt de assistente meteen een nieuwe afspraak met u. U ontvangt geen oproep van ons.
 6. Wij doen ons uiterste best u precies op tijd te behandelen. Wij hebben voor u tijd gereserveerd. Wilt u daarom ook op tijd komen? Houdt u rekening met files, vertragingen en dergelijke.
 7. Belt u afspraken die u om gewichtige reden niet na kunt komen minimaal 24 uur van tevoren af. Afspraken langer dan 45 minuten dient u minimaal 48 uur van tevoren af te bellen. Afspraken die u niet nakomt of niet tijdig afzegt, brengen wij in rekening.
 8. Na afloop van de behandeling ontvangt u een factuur via het factoringbedrijf Infomedics. Uw tandarts kiest ervoor om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. De reden hiervoor is dat uw tandarts graag met u, de patiënt, de behandeling bepaalt en niet afhankelijk wil zijn van de motieven van een verzekeringsmaatschappij met of zonder winstoogmerk.

Meer informatie

LINKS


TarievenInschrijven